Προγράμματα
Το εκπαιδευτικό κέντρο Πληροφορικής BestXpert υλοποιεί όλα τα προγράμματα της ECDL, KeyCERT και CAMBRIDGE Computer Centre σε παιδικό, βασικό και προηγμένο επίπεδο.
Η BestXpert προσφέρει ταχύρρυθμα σεμινάρια στους τομείς της Πληροφορικής, μέσα από τα οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου, αλλά και για ενίσχυση κάθε βιογραφικού που προορίζετε προς ιδιωτικές μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Προγράμματα:
* Προσφέρεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος εκπαίδευσης (CBT).
ΙΤ Web Developer
οδηγεί σε KeyCERT IT Specialist Web Developer (Τεχνολογίες Internet, HTML-DreamWeaver, PHP, MySQL)
ΙΤ Graphic Designer
οδηγεί σε KeyCERT IT Specialist Graphic Designer (Θεωρία Ψηφιακής Εικόνας, Photoshop, Illustrator, Flash)
ΙΤ E-commerce Web Developer
οδηγεί σε KeyCERT IT Specialist E-commerce Web Developer (Τεχνολογίες Internet, PHP, MySQL, Os-Commerce)
ΙΤ Hardware Technician
οδηγεί σε KeyCERT IT Specialist Τεχνικός Υπολογιστών (Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Εγκατάσταση Λογισμικού, Επισκευή Η/Υ - Trouble Shooting)
ΙΤ Network Technician
οδηγεί σε KeyCERT IT Specialist Τεχνικός Δικτύων (Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Δίκτυα, Ασφάλεια Δικτύων)
Παροχές:
 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον με άνετες, κλιματιζόμενες αίθουσες.
 • Έμπειροι εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία.
 • Ολιγομελή τμήματα 6-8 ατόμων.
 • Εκμάθηση Τυφλού Συστήματος
 • Δωρεάν Εγγραφή Σπουδών
 • Δωρεάν Βιβλίο αξίας 30 €
 • Δωρεάν Χρήση Internet
 • Προσομοίωση Εξετάσεων ECDL-KeyCERT
 • Βεβαίωση Σπουδών
 • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση
 • Δημιουργία και Εκτύπωση Βιογραφικού
 • Δυνατότητα Ιδιαίτερων Μαθημάτων 15 €/ώρα
 • Χρήση LCD Projector
 • Ευέλικτοι Τρόποι Πληρωμής
 • Δωρεάν e-Learning
Info Start – Τμήματα 2 ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Windows – Internet) – 45 ώρες
220 € 200 € * 45 ώρες
* Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010

Το Info Start απευθύνεται σε αρχαρίους χρήστες που θέλουν να μάθουν της βασικές λειτουργίες του Η/Υ και να χρησιμοποιούν της υπηρεσίες του διαδικτύου. Προετοιμάζει και πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε δυο ενότητες (Windows XP -Internet).

Μαθήματα ΩΡΕΣ
Windows XP 24
Επικοινωνία μέσω Internet (MS IE 7) 21
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ 45
Info Basic – Τμήματα 2 ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Word – Excel) – 60 ώρες
390 € 290 € * 60 ώρες
* Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010

Το Info Basic είναι το καταλληλότερο πρόγραμμα για αρχαρίους χρήστες που θέλουν να μάθουν λεπτομερώς Επεξεργασία Κειμένου και Υπολογιστικά Φύλλα. Προετοιμάζει και πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε δυο ενότητες (Word – Excel).

Μαθήματα ΩΡΕΣ
Επεξεργασία Κειμένου (MS Word 2003) 30
Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2003) 30
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ 60
Info ΑΣΕΠ – Τμήματα 3 ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Word – Excel – Internet) – 36 ώρες
270 € 180 € * 36 ώρες
* Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010

Το Info ΑΣΕΠ προετοιμάζει και πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε τρις ενότητες (Word – Excel - Internet).

Μαθήματα ΩΡΕΣ
Επεξεργασία Κειμένου (MS Word 2003) 12
Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2003) 12
Επικοινωνία μέσω Internet (MS IE 7) 12
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ 36
Info Progress – Τμήματα 5 ΕΝΟΤΗΤΩΝ – 63 ώρες
420 € 280 € * 63 ώρες
* Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010

Το Info Progress προετοιμάζει και πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε πέντε ενότητες (Word – Excel – Access – PowerPoint - Internet).

Μαθήματα ΩΡΕΣ
Επεξεργασία Κειμένου (MS Word 2003) 12
Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2003) 12
Βάσεις Δεδομένων (MS Access 2003) 15
Παρουσιάσεις (MS PowerPoint 2003) 12
Επικοινωνία μέσω Internet (MS IE 7) 12
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ 63
Info Plus – Τμήματα 7 ΕΝΟΤΗΤΩΝ – 75 ώρες
450 € 330 € * 75 ώρες
* Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010

To Info Plus αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την προετοιμασία για τη πιστοποίηση ECDL Core η KeyCERT (7 η 6 ενότητες αντίστοιχα).

Ο στόχος είναι ο εκπαιδευόμενος να κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κυρίες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να αποκτήσει κάποιος το ECDL Core πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία και τα επτά (7) tests που αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:

Ενώ για το KeyCERT IT Basic Plus πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία και τα έξη (6) tests (χωρίς της Βασικές Έννοιες).
Μαθήματα ΩΡΕΣ
Βάσικες Έννοιες 9
Windows XP 9
Επεξεργασία Κειμένου (MS Word 2003) 9
Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2003) 12
Βάσεις Δεδομένων (MS Access 2003) 15
Παρουσιάσεις (MS PowerPoint 2003) 12
Επικοινωνία μέσω Internet (MS IE 7) 9
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ 75
Μαθήματα
Βασικές Έννοιες
 • Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες
Windows XP
 • Εισαγωγή στα Windows XP
 • Διαχείριση Αρχείων και Ρυθμίσεις Συστήματος
 • Ιοί και Εκτυπώσεις
Επεξεργασία Κειμένου (MS Word 2003)
 • Εισαγωγή στο Word 2003
 • Βασικές Λειτουργίες και Μορφοποίηση
 • Εργαλεία, Διάταξη Κειμένου και Εκτυπώσεις
 • Πίνακες, Συγχώνευση Αλληλογραφίας και Γραφικά
Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2003)
 • Εισαγωγή στο Excel 2003
 • Τύποι και Συναρτήσεις
 • Μορφοποίηση Κελιών
 • Διαμόρφωση Φύλλου Εργασίας και Γραφήματα
Βάσεις Δεδομένων (MS Access 2003)
 • Εισαγωγή στην Access 2003
 • Προβολή Σχεδίασης και Ιδιότητες Πεδίων
 • Σχέσεις, Ταξινόμηση, Φιλτράρισμα και Ερωτήματα
 • Φόρμες και Εκθέσεις
Παρουσιάσεις (MS PowerPoint 2003)
 • Εισαγωγή στο PowerPoint 2003
 • Εργαλεία Σχεδίασης, Γραφήματα, Οργανογράμματα
 • Εφέ, Εκτυπώσεις και Αποθήκευση
Επικοινωνία μέσω Internet (MS IE 7)
 • Εισαγωγή στο Internet
 • Μηνύματα και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο