Παιδικό
Παιδιά και ενήλικες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να ακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας για να μπορέσουν αύριο να είναι πιο παραγωγικοί στην καθημερινή τους ζωή. Δικός μας στόχος είναι να σας βοηθήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προετοιμασία αυτή, ώστε το μέλλον να βρίσκεται στα χέρια των παιδιών σας. Η ικανότητα να χειρίζεται κάποιος τους Η/Υ είναι για εμάς εξίσου σημαντική με το να γράφει και να διαβάζει. Για αυτό και ενθαρρύνουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία να μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της πληροφορικής σαν εργαλείο δημιουργίας και επικοινωνίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουμε για τους μικρούς μας φίλους προσφέρονται σε συνεργασία με το Ίδρυμα ECDL, τον Οργανισμό KeyCERT και τον Οργανισμό VELLUM ως αναγνωρισμένο CAMBRIDGE Computer Centre:
Τι είναι το Πρόγραμμα for Kids
Το for Kids είναι ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιδιά 6 έως 11 ετών (μαθητές Δημοτικού).
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο εκπαίδευσης προέρχεται από την Futurekids Inc. ενώ η αξιολόγηση είναι επικυρωμένη από το Ίδρυμα ECDL, τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το πρόγραμμα for Κids παρέχεται αποκλειστικά από τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα, σε ενιαία μορφή εκπαίδευσης-αξιολόγησης, δηλαδή τα παιδιά που παρακολουθούν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία συμμετέχουν και στη διαδικασία αξιολόγησης της ECDL. Η πορεία-παρακολούθηση των μαθημάτων αποτυπώνεται στο «Διαβατήριο for Kids» που παρέχεται σε κάθε μαθητή με την εγγραφή του μαζί με την «Τσάντα for Kids» ενώ η συμμετοχή του στη διαδικασία αξιολόγησης αποτυπώνεται στην «Κάρτα Επιβίβασης» που είναι ενσωματωμένη στο Διαβατήριο. Η επιτυχημένη αξιολόγηση στα επίπεδα Gold I & II και Platinum I & II έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση για κάθε μαθητή του αντίστοιχου «for Κids Award».
Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα for Kids
To πρόγραμμα for Kids απευθύνεται στα παιδιά του Δημοτικού ανεξάρτητα από το επίπεδο των γνώσεων τους στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει έξι (6) ετήσια εκπαιδευτικά επίπεδα.
Πλεονεκτήματα του Προγράμματος for Kids
Το πρόγραμμα:
 • Δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ευέλικτο, σύγχρονο και συναρπαστικό
 • Αναβαθμίζει την εκπαίδευση στους υπολογιστές για τα παιδιά του Δημοτικού
 • Διευρύνει τα γνωστικά αντικείμενα που συνήθως διδάσκονται οι μαθητές σε αυτές τις ηλικίες με αντικείμενα πέρα από τα συνηθισμένα
 • Παρέχει αποκλειστικά στα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL μια πλήρη, άρτια, ποιοτική και σύγχρονη επιλογή εκπαίδευσης και αξιολόγησης μαθητών Δημοτικού, δημιουργημένη από τους κορυφαίους φορείς
Διαδικασία Αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος for Kids γίνεται από τον δάσκαλο του Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου ECDL και από την ECDL για τους μαθητές από Γ' έως ΣΤ' Δημοτικού, ενώ για τους μαθητές της Α' και Β' Δημοτικού, η αξιολόγηση γίνεται μόνο από τον δάσκαλο του Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου ECDL.
Η διαδικασία αξιολόγησης συνοπτικά περιλαμβάνει μία εργασία για κάθε ενότητα όλων των επιπεδων:
Στο τέλος κάθε ενότητας οι μαθητές εξετάζονται στις βασικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η αξιολόγηση αποτελεί φυσική συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έτσι δεν απαιτείται χρονικός προγραμματισμός εξετάσεων. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης καθορίζεται πλήρως από την ECDL και παρέχεται στους δασκάλους του προγράμματος, περιλαμβάνοντας αναλυτικές οδηγίες αξιολόγησης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εφόσον ο δάσκαλος αξιολογήσει θετικά έναν μαθητή του, ακολουθεί η πιστοποίηση της ορθότητας της αξιολόγησης (απόφασης, κρίσης) από το Σώμα Αξιολογητών της ECDL. Τα αποτελέσματα των εργασιών του κάθε μαθητή είναι σε ηλεκτρονική μορφή και γίνονται προσβάσιμα στο Σώμα Αξιολογητών της ECDL με τη διαχειριστική βοήθεια μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας e-learning για κάθε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας ενημερώνεται το Κέντρο ECDL για την πιστοποίηση της ορθότητας της αξιολόγησης του κάθε μαθητή.
Κάθε επιτυχημένη αξιολόγηση καταγράφεται στην "Κάρτα Επιβίβασης" που είναι ενσωματωμένη στο "Διαβατήριο" του μαθητή με την σφραγίδα του Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου ECDL. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των αξιολογήσεων του ετήσιου προγράμματος εκδίδεται το αντίστοιχο for Kids Award.
Γνωστικά Αντικείμενα
Το Πρόγραμμα for Kids περιλαμβάνει τη χρήση πλήθους εφαρμογών κατάλληλων για τις ηλικίες και το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή. Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνολογικών κατηγοριών και στόχων, από τις επιτραπέζιες εκδόσεις και τα γραφικά μέχρι τα πολυμέσα, το λειτουργικό σύστημα και τον προγραμματισμό.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων χειρισμού των εφαρμογών λογισμικού που διδάσκονται οι μαθητές, μέσα από ευφάνταστα σενάρια του πραγματικού κόσμου και ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες. Στα υψηλότερα επίπεδα, δίνεται έμφαση σε χρήσεις των γνώσεων αυτών σε ψηφιακές εφαρμογές, τις οποίες χρησιμοποιούν καθημερινά τα σημερινά παιδιά.
Για την εξέταση του Προγράμματος for Kids χρησιμοποιείται πλήθος λογισμικών από προγράμματα φτιαγμένα ειδικά για παιδιά και εγκυκλοπαίδειες μέχρι εφαρμογές του Office και εφαρμογές συνοδευτικές των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στα κατά τόπους Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα σπουδών και οι ονομασίες των ενοτήτων ανά επίπεδο φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Bronze Passport [1η Δημοτικού]
 • Εισαγωγή στις Επιτραπέζιες Εκδόσεις
 • Εισαγωγή στα Δεδομένα
 • Εισαγωγή στα Γραφικά
 • Εισαγωγή στους Αριθμούς
 • Εισαγωγή στα Πολυμέσα
Silver Passport [2α Δημοτικού]
 • Βασικές Επιτραπέζιες Εκδόσεις
 • Οργάνωση και Ομαδοποίηση Αντικειμένων
 • Ιστορίες με Κείμενο και Εικόνες
 • Βασικοί Υπολογισμοί σε Φύλλα Εργασίας
 • Ιστορίες με Πολυμέσα
Gold I Passport [3η Δημοτικού]
 • Εξερεύνηση του Υπολογιστή
 • Ζωγραφική με τον Υπολογιστή
 • Έντυπα με Εικόνες και Κείμενο
 • Πλοήγηση στο Internet
 • Εικόνες με Κίνηση
Gold II Passport [4η Δημοτικού]
 • Εργασία με Έγγραφα
 • Εργασία με Φύλλα Υπολογισμών
 • Εργασία με Πολυμέσα
 • Εργασία με Ιστοσελίδες
 • Εργασία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Platinum I Passport [5η Δημοτικού]
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Επεξεργασία Υπολογιστικών Φύλλων
 • Επεξεργασία Πολυμέσων
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Επεξεργασία Εικόνας
 • Επεξεργασία Ήχου
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και Οργάνωση Χρόνου
Platinum II Passport [6η Δημοτικού]
 • Δημιουργία Σύνθετων Εντύπων
 • Σύνθετα Κινούμενα Γραφικά
 • Σχεδίαση Δικτυακού Τόπου
 • Επεξεργασία Video και DVD
 • Προχωρημένες Τεχνικές Λειτουργικού Συστήματος
 • Προγραμματισμός
 • Η Ζωή στο Διαδίκτυο
Key CERT KID IT: Τι είναι;
Το πιστοποιητικό, που εξοικειώνει τα παιδιά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξάπτει τη φαντασία και προκαλεί τη δημιουργικότητά τους.
Το Key CERT KID IT είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιδιά 7 έως 12 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού σχολείου ανεξάρτητα από το τι γνωρίζουν μέχρι τώρα για τους Η/Υ.
Περιλαμβάνει τέσσερα (4) ετήσια επίπεδα. Η εκπαίδευση και στα τέσσερα επίπεδα γίνεται στα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα KeyCERT της περιοχής σας. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτώνται γίνεται συνολικά στο τέλος κάθε χρονιάς όπου ο μαθητής αποκτά το αντίστοιχο πιστοποιητικό KeyCERT.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η καθημερινή απόδοση του μαθητή αναγράφονται στο ατομικό του Log-Book, το οποίο δίνεται με την εγγραφή του σε κάθε επίπεδο και είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση κάθε ενός από τα τέσσερα πιστοποιητικά που ακολουθούν.
Α/Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Key CERT KID IT
1 Key CERT KID IT Preliminary
2 Key CERT KID IT Intermediate
3 Key CERT KID IT Lower
4 Key CERT KID IT Advanced
παρέχονται:
 • Πιστοποιητικό KeyCERT για κάθε επίπεδο
 • Log-Book ανά μαθητή για κάθε επίπεδο
 • CD με ασκήσεις και εφαρμογές
Key CERT KID IT Preliminary: Τι είναι;
(για παιδιά Β΄& Γ΄Δημοτικού)
Το πιστοποιητικό Key CERT KID IT Preliminary εισάγει τα παιδιά σε ένα νέο μαγικό κόσμο, τον κόσμο των Υπολογιστών.
Η παρουσίαση των δυνατοτήτων, οι πρώτες μορφές ενασχόλησης με τους Η/Υ, τα παιχνίδια και οι ασκήσεις, συνθέτουν ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς μας φίλους να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές.
Key CERT KID IT Intermediate: Τι είναι;
(για παιδιά Δ΄Δημοτικού)
Το Key CERT KID IT Intermediate εισάγει τα παιδιά στα λειτουργικά συστήματα και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται περισσότερο για τις εργασίες του σχολείου και για την ψυχαγωγία στο σπίτι.
Επίσης γίνεται μια εισαγωγή στον κόσμο των δικτύων των υπολογιστών αλλά και του Internet με έμφαση στην ασφαλή χρήση του.
Key CERT KID IT Lower: Τι είναι;
(για παιδιά Ε΄Δημοτικού)
Στο Key CERT KID IT Lower τα παιδιά μαθαίνουν τις προχωρημένες λειτουργίες των προγραμμάτων αυτοματισμού γραφείου και τις εφαρμογές Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επίσης διδάσκονται τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής Η/Υ αλλά και το πώς να δημιουργούν και να επεξεργάζονται τα πολυμέσα (φωτογραφίες, video, ήχους, μουσική κλπ).
Key CERT KID IT Advanced: Τι είναι;
(για παιδιά ΣΤ΄Δημοτικού)
Στο Key CERT KID IT Advanced συνεχίζεται η εκμάθηση των υπολοίπων προγραμμάτων αυτοματισμού γραφείου. Ταυτόχρονα τα παιδιά μαθαίνουν να κατασκευάζουν ιστοσελίδες για το διαδίκτυο και να σχεδιάζουν το περιεχόμενό τους σε γραφιστικό περιβάλλον. Επίσης εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα δικτύων Η/Υ, επεξεργασίας εικόνας, πολυμέσων και εφαρμογές internet.