Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις Πληροφορικής
Είμαστε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL, KeyCERT και CAMBRIDGE Computer Centre
Αποκτήστε Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Πληροφορικής, εμπλουτίστε τις γνώσεις και τα επαγγελματικά σας προσόντα, ξεχωρίζοντας από τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας...
Η αναζήτηση ειδικευμένου και τεχνολογικά καταρτισμένου προσωπικού τόσο από το ελληνικό Δημόσιο όσο και από τις σύγχρονες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, παραμένει ισχυρή και αυξανόμενη σε καθημερινή βάση. Οι επιχειρήσεις πρέπει να βεβαιωθούν ότι το ανθρώπινο δυναμικό τους μπορεί να ανταπεξέλθει στις πραγματικές, βασισμένες στην τεχνολογία, ανάγκες τους. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις αναζητούν στελέχη τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη και πιστοποιημένη κατάρτιση στη χρήση διαφόρων εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.
Τα προγράμματα σπουδών της BestXpert είναι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα έτσι ώστε να υπερκαλύπτουν την ύλη των περισσότερων ευρέως αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων σπουδών πληροφορικής. Σε κάθε εκπαιδευτικό κέντρο του δικτύου μας, οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια από τις παρακάτω συνεργαζόμενες αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.
Οι παραπάνω πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΟΕΕΚ και τον ΑΣΕΠ, ως απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς πρόσληψης του Δημοσίου.
Πιστοποιήσεις ECDL
- ECDL Core
- Προηγμένο Επίπεδο. (ECDL Expert)
- Εξειδικευμένες Δεξιότητες
     • ECDL CAD,
     • ECDL ImageMaker
     • ECDL WebStarter
ECDL Core
Έχεις ECDL; Είσαι περιζήτητος!
To ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.
Για να αποκτήσετε το ECDL Core πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τα επτά (7) tests που απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:
 1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
 3. Επεξεργασία Κειμένου
 4. Υπολογιστικά Φύλλα
 5. Χρήση Βάσεων Δεδομένων
 6. Παρουσιάσεις
 7. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία
Το ECDL Core in Progress πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες του ECDL Core χωριστά (από μία έως έξι, κατ' επιλογή του υποψηφίου) και μπορεί να εκδοθεί όποτε το ζητήσετε.
Προηγμένο Επίπεδο. (ECDL Expert)
Μαθήματα που οδηγούν στη απόκτηση πιστοποιητικού ECDL Expert.
Το πρόγραμμα ECDL στο Προηγμένο Επίπεδο περιλαμβάνει
τέσσερις (4) ενότητες, που συνολικά συνθέτουν το ECDL Expert. Το ECDL Προηγμένου Επιπέδου εκτείνεται σε ανώτερο επίπεδο από το ECDL Core/Progress και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων.
Tο ECDL Expert πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ΚΑΙ στις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:
 1. ECDL Expert/Επεξεργασία Κειμένου
 2. ECDL Expert/Υπολογιστικά Φύλλα
 3. ECDL Expert/Βάσεις Δεδομένων
 4. ECDL Expert/Παρουσιάσει
Tο ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις (4) αυτές ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.
Εξειδικευμένες Δεξιότητες
Εξειδικευμένες δεξιότητες σε βασικό επίπεδο για επαγγελματίες, φοιτητές, ή απλά χομπίστες. Εξειδικευμένες δεξιότητες για όλους!
Με την επέκταση της χρήσης των Η/Υ σε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, δημιουργήθηκε η ανάγκη για λογισμικό που θα παρέχει λύσεις και εφαρμογές όχι μόνο σε αυτούς που χρησιμοποιούν τον Η/Υ καθημερινά, σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και σε αυτούς που απλά βλέπουν τον υπολογιστή ως το μέσο ενασχόλησης με το αγαπημένο τους χόμπυ.
Την πιστοποίηση των γνώσεων χρήσης αυτών των λογισμικών - σε βασικό επίπεδο - έρχονται να πιστοποιήσουν τα Προγράμματα Πιστοποίησης Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων ECDL.
Τα Προγράμματα Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων, όσον αφορά το επίπεδο απαιτούμενων γνώσεων και "δυσκολίας", τοποθετούνται στο Βασικό Επίπεδο της Οικογένειας Προγραμμάτων ECDL και περιλαμβάνουν προγράμματα πιστοποίησης για:
 • το σχεδιασμό μέσω Η/Υ (ECDL CAD),
 • την επεξεργασία εικόνας (ECDL ImageMaker) και
 • το σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων (ECDL WebStarter).
Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με κάθε ένα από τα προαναφερόμενα Προγράμματα, κάντε κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους στο menu που βλέπετε δεξιά.
Πιστοποιήσεις KeyCERT
- Βασικές Δεξιότητες
     • Key CERT IT Initial
     • Key CERT IT Basic
     • Key CERT IT Basic Plus
- Key CERT IT Expert
Βασικές Δεξιότητες
Πιστοποιητικά Απαραίτητα για το ΑΣΕΠ
Το Key CERT, έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και σήμερα παρέχει μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών για το βασικό επίπεδο δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, προσαρμοσμένη απόλυτα στις απαιτήσεις των προκηρύξεων για προσλήψεις στο Δημόσιο.
Α/Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
1 Key CERT IT Initial
2 Key CERT IT Basic
3 Key CERT IT Basic Plus
Key CERT IT Expert: Τι είναι;
Το πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι, ο κάτοχός του γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες.
Το Key CERT IT Expert πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μια ή περισσότερες από τις εξής τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Word), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (Power Point). Το Key CERT IT Expert απευθύνεται κυρίως σε όσους:
 • Έχουν αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλουν μια έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών τους.
 • Κατέχουν ήδη γνώσεις βασικού επιπέδου χρήσης Η/Υ και επιθυμούν ν’ αποκτήσουν ένα επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Το Key CERT IT Expert δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ουσιαστική διαφοροποίηση στον εργασιακό στίβο. Ενδυναμώνει ουσιαστικώς το βιογραφικό σημείωμα του κατόχου, καθώς επιβεβαιώνει την ικανότητά του για την ανάληψη σύνθετων καθηκόντων, ενώ παραλλήλως βελτιώνει και την αποδοτικότητά του. Το Key CERT IT Expert συνιστάται στους εκπαιδευτές – καθηγητές πληροφορικής και ιδιαιτέρως σε όλους όσους εκπαιδεύουν υποψηφίους για τα πιστοποιητικά Key CERT.
Α/Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1 Advanced Επεξεργασία Κειμένου (Advanced Word)
2 Advanced Υπολογιστικά Φύλλα (Advanced Excel)
3 Advanced Βάσεις Δεδομένων (Advanced Access)
3 Advanced Παρουσιάσεις (Advanced Power Point)
Καθεμία από τις τέσσερις προαναφερόμενες ενότητες μπορεί ν’ αξιολογηθεί και μεμονωμένα, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού Key CERT IT Expert για τη συγκεκριμένη ενότητα. Ωστόσο, μόνον η ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων οδηγεί στην απόκτηση του πλήρους πιστοποιητικού Key CERT IT Expert, αποδεικνύοντας ότι, ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και στις τέσσερις ενότητες και είναι απολύτως σε θέση ν’ αντιμετωπίζει εργασίες ιδιόμορφες, σύνθετες και ιδιαίτερης δυσκολίας.